Älvros är byn med en härlig slogan!

 

"Äntligen Älvros"


 

I Älvros finns otroliga möjligheter till naturupplevelser med bra fiske och väl bevarad kulturbebyggelse!

Vår Hembyggdsförenening är väldigt aktiv och har samlat och dokumenterat hela byggden så väl i skrift som saker!

Detta finns att beskåda på Hembyggdsgården som sommartid även håller café för de som tar sig tid att stanna och beskåda vår byggd!

 

Besök Älvros hemsida här!

Bryggeriet i Älvros


Öppettider

Öppet efter överrenskommelse!

Älvros 400

842 92 Sveg

Lars Svensson: 070-213 18 66

P-O Berglund: 070-259 20 15